5 Haziran 2013 Çarşamba

25 Mayıs 1960, Bir sonraki toplantılarını milli vicdanda yaptılar.

Bir sonraki toplantılarını milli vicdanda yaptılar.

SAMET OCAKOĞLU;  SİYASİ TARİHİN  ŞEREF ABİDESİ  DEMOKRAT PARTİYE MENSUP 11. DÖNEM  MİLLETVEKİLLERİ YASAMA GÖREVLERİNİ  SON  OLARAK TBMM’NİN  25 MAYIS 1960 TARİHİNDEKİ OTURUMUNDA  YAPMIŞLARDIR.

Hukuk müdafaa ederken  saf  kimliği oluşan, ilkeleri ile demokrasiyi ve çok partili hayatı ülke için vazgeçilmez  kılan Demokrat Parti,   1960 yılına gelindiğinde kuruluşunun 15. yılını yaşamaktaydı.  Kuruluşunda  sınıra yakın il ve ilçelerde teşkilat dahi kurmaması istenen,  gerçek ve  kararlı bir siyasi hareket olduğu anlaşıldığında ise siyasi otoritenin baskıcı yaptırımlarına muhatap olan Demokrat Parti,  hakkını müdafaa ettiği milletin   vicdanından ve sezgisinden  aldığı ilham ve güç ile milletin ta kendisi haline gelmişti.

67 ilin ilçe, belde, köy ve mahallerinde demokratik yapısı ile teşkilatmışDemokrat Partinin kuruluş felsefesi teşkilatının bütün kademelerine hakim olmuştu.

1946 ve 1950 dönemlerinde açığa çıkan siyasi dinamizm kendisini daha da geliştirmiş parti kademelerinde yetişen ve  deneyim kazanarak yükselen pek çok vatan evladı ülkenin kader ve mesuliyetinde layıkıyla söz sahibi olacak konuma gelmişti.

1957 seçimlerinde TBMM üyeliğine seçilen Demokrat Partili Milletvekilleri,  DP İl, İlçe ve Belde Başkanları,  teşkilatlarının  Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl, İlçe, Belde  Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri  ve DP teşkilat üyesi partililer  adeta 1946 siyasi hareketinde ortaya çıkan demokrasi atölyesinin bereketli ve hayırlı ürünleri olarak Büyük Türkiye sevdasının peşine düşmüştü.

Varlığını tabandan tavana samimi ve doğru bir siyasi hareketlilik ile kazanan Demokrat Partinin en üst kurullarından en alt kurullarına egemen olan  siyaset yöntemi   siyasi murakabenin  ve siyasi rekabetin  sonuna kadar açık olduğu bir yapıyı ortaya çıkarmıştı. Parti içi demokrasi bütün kuralları ile işliyordu.

Mayıs 1950’ ye gelindiğinde her ne kadar genel seçimlere 1,5 yıl  kalmış olsa da, ufukta gözüken ve bizzat Genel Başkan Merhum Başvekil Adnan Menderes tarafından yapılacağı açıklanan  erken genel seçimler  özellikle  partili genç kadrolarda Milletvekilliği Adaylığına yönelik   büyük bir hareketliliği açığa çıkartmıştı.

1957 yılında 30 yaşında Milletvekili veya Belediye Başkanı olan bir şahsiyet 1946’ da 19 yaşındadır. 1960 yılında yapılacak olası bir genel seçimde 30 yaşında Milletvekili ve Belediye Başkanı olacak şahsiyet 1946 yılında 15 yaşındadır.

1960 yılına gelindiğinde Demokrat Parti bir yanda ülkeyi bir uçtan bir uça büyük ve isabetli bir kalkınma  hamlesinin bereketleri ile  donatırken diğer yanda parti insan kaynağının en büyük zenginliği olan gençlerini  siyasi tecrübe ile donatarak yetiştirmişti.

Ekim 1957’ deki  Milletvekili Genel Seçimlerinde 3. defa tek başına iktidar olan Demokrat Parti’ nin  Genel Başkanı Merhum Adnan Menderes’in Başvekil olduğu 5. Menderes Kabinesi iş başında idi. DP kurucu Genel Başkanı Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanı idi.

Türkiye,  uluslararası alanda 1955’ ten beri sürdürülen politikalarını başarıya ulaştırmış Londra, Zürich anlaşmaları yapılmış ve milli politikalarımıza uygun ve  güvencemiz altında bir Kıbrıs ortaya çıkarılmıştı.

AET (AB) üyesi ülkeler, Türkiye’nin AET üyeliği için davetkar olmuş, üyelik başvurumuz memnuniyetle karşılanmış ve aynı dönemde başvuru yapan Yunanistan ile birlikte  Türkiye- AET (AB) müzakereleri başlamıştı.

Çatlamış toprak ile kavurucu güneş arasına sıkışmış köylü suya, yola, iyi cins tohuma, krediye, traktöre ve alın teri olan ürününün gerçek karşılığına kavuşmuştu.

Tarım ve Sanayi politikaları meyvelerini vermiş  yoksunluk envanteri ve külfet hissesi, fırsat eşitliği ve nimet karşısında acizleşmiştir.

Toplu iğne imal edemeyen bir ülkeden  öz kaynakları ile buharlı lokomotifini üreten ülkeye gelinmiştir.

Sağlık ve eğitim alanındaki yatırımlar ile tarımsal ürün  istihsalindeki  artışlar büyük bir milletin mensubu, büyük bir devletin vatandaşı olmanın nimet ve mutluluğunu ülkenin her kesimindeki insanlarının zihninde ve yüreğinde hissedilmesini sağlamıştır.

İfade edebilen, hak arayabilen, hakkı aranan, medeniyetinin bütün değerlerini yaşayan, aidiyet duygusu güçlü, dayanışma ve kardeşlik duyguları aktif bir milletin  özen göstererek  koruduğu  bir anlaşılma ve  huzur ortamı ülke toprakları ile harman olmuştu.

Mayıs 1954’ de AİHS’ i parlamentosunda onaylayan Türkiye,  bireyi güçlendirecek politikalarını hukuk alanında da uygulamaya koymuştu.

Bu ortamı yaşayan  Türkiye’ de asıl  sahibi millet olan  Demokrat Parti,ritmini ve temposunu bulmuş olarak 46 şafağının büyük yürüyüşünü Büyük Türkiye hedefine doğru  sürdürmekteydi.

DP kadrolarının oluşturduğu siyasi tempo doğurgandır, kendini sürekli yeniler ve geliştirir. Bilimseldir ve çağdaştır.

Bütün bu olanlar bugün özlenecek kadar güzeldir ve aydınlıktır.

Ancak bir karanlık odak hazırlık içindedir.

Demokrasinin ışığını karartmanın peşine düşmüştü.

Ambleminin ardında koskoca bir memleket, şuurlu bir millet ve büyük bir vatan olan TBMM ve DP’ yi  hedef alan, demokratik bakış açısından görülmesi mümkün olmayan karanlık bir oluşum  DP’ nin ritmini ve temposunu  bozmak istemektedir.

Genç Demokrasimiz üzerinde yaratılan suni buhran ve kaostan sıyrılma yolunu millette gören DP’liler tempolarını oluşturan millete gittiler ama bu karaltının kaynağı millette  değildi elbette.

Bu yazımda 27 Mayıs 1960 darbesinin karanlık ortamı ve darbeye giden sürece değinmeden aziz hatıralarını  anmaya çabaladığım 27 Mayıs 1960 darbesine muhatap olmuş 11. Dönem DP Milletvekillerinesaygımı ifade etme dileğindeyim.

27 Mayıs 1960 darbesine muhatap olan 11 Dönem Demokrat Parti Milletvekilleri ve DP iktidarı TBMM’ deki son oturumunu 27 Mayıs 1960’ tan iki gün önce 25 Mayıs 1960 tarihinde yapmıştır. Yasama hak ve görevleri darbe yaptırımı ile zorla sonlandırılan ve Yassıadanın zulmet kulvarlarında Yüksek Adalet Divanı isimli Mahkemede hayali kastlardan sorumlu tutularak yargılanan  DP’ li Milletvekillerine karşı sergilenen kötü ve hukuksuz muameleye dayanamayan Merhum Cumhurbaşkanı ve DP kurucu Genel Başkanı Celal Bayar, Yassıada Mahkemelerinde sanık sandalyesinden fırlamış açık mikrofonu eline almış ve mahkeme heyetine ‘’ Sizin burada böyle davrandığınız kişiler  iyi yetişmiş, bölgelerinin en sevilen, sayılan ve seçim kazanarak Milletvekili olmuş kişileridir’’ demiştir.

11. Dönem TBMM’ nin 25 Mayıs 1960 tarihli son oturumuna katılan Demokrat Partili Sayın Milletvekillerinin isimlerini anma sorumluluğunu duyuyorum.

25 MAYIS 1960 TARİHLİ TBMM OTURUMUNDA HAZIR BULUNAN VE 11. DÖNEMİN SON OTURUMUNDAKİ OYLAMADA  KABUL OYU KULLANAN MİLLETVEKİLLERİ.

ADIYAMAN: Sait Ağar, Gani Gürsoy, Şefik San, Sırrı Turanlı, Ali Yaşar AFYONKARAHİSAR: Rıza Çerçel, Arif Demirer, Orhan Kökten, Kemal Özçoban, Mustafa Öztürk, Osman Talu, Necati Topcuoğlu, Orhan Uygun, Murad Âli Ülgen, Gazi Yiğitbaşı AĞRI : Kasım Küfrevi, Halis öztürk, Şeref Saraçoğlu, Celâl Yardımcı AMASYA : Kemal Eren, Hâmit Koray, Nazifi Şerif Nabel, İsmet Olgaç ANTALYA : Mehmet Ak, Kenan Akmanlar, Sadık Erdem, Attilâ Konuk, Burhanettin Onat, İbrahim Subaşı, Ahmet Tokuş, Yaşar Yazıcı. AYDIN: Fethi Batur, Hüsamettin Coşku, Necati Celim, Namık Gedik, Nail Geveci, Nihat îyriboz, Piraye Levent, Etem Menderes, Ekrem Torunlu.BALIKESİR:Vacid Asena,Muzaffer Emiroğlu, Ali İleri, Halil İmre, Faik Ocak, Fuat Onat, M. Halûk Timurtaş, Muharrem Tuncay, Sırrı Yırcalı, Sıtkı Yırcalı. BİNGÖL:Sait Göker.BİTLİS: Nürettin Barut, Selâhattin İnaıı,BOLU: Servet Bilir, Zuhuri Danışman, Mithat Dayıoğlu, Mahmut Güçbilmez,İhsan Gülez, BURSA:Hüseyin Bayrı, Müfit Erkuyumcu, Agâh Erozan, Sadettin Karacabey, Salâhaddin Karacagil, Recep Kırım, Halûk Şaman, Nurullah İhsan Tolon, Hilâl Ülnıan, Kenan Yılmaz, İhsan Gülez. ÇANAKKALE: Nureddin Fuad Alpkartal, Halim Alyot, Ahmet Hamdi Sezen, Servet Sezgin, Nahit Ural, Fatin Rüştü Zorlu. ÇORUM: Sedat Baran, Mustafa Kemal Biberoğlu, Ali Dedekargınoğlu, Kemal Erdem,Yakup Gürsel, Fevzi Hacırecepoğlu, Cevat Köstekçi, Hüseyin Ortakcıoğlu, Kemâl Terzioğlu. DENİZLİ: Baha Akşit, Turan Bahadır,Mehmet Karaşan, A. Hamdi Sancar. DİYARBAKIR: Fikri Arığ, Tahsin Cahit Çubukçu, Sezai Demiray, Hâmid Zülfü Tigrel, Halil Turgut, Hüseyin Ülkü. EDİRNE:Rasih Gürkan, Sabahattin Parsoy, Mükerrem Sarol. ERZURUM: Osman Alilıocagil,Rıfkı Salim Burçak, Sabri Erduman, Şevki Erker, Abdülkadir Eryurt, Melik Fırat, Sait Kantarel, Hasan Numanoğlu, Fethullah Taşkesenlioğlu, Rıza Topcuoğlu, Mustafa Zeren. ESKİŞEHİR: Muhtar Başkurt, Mustafa. Çürük, Hamit Dedelek, Hasan Polatkan, Hicri Sezen. GAZİANTEP:  İhsan Daî, Bahadır Dülger, Samih İnal, Süleyman Kuranel, Ali Ocak, Nedim ökmen, Cevdet San, Ali Şahin. GİRESUN:Sadık Altıncan, Hamdi Bozbağ, Hayrettin Erknıen, Mustafa Hemiş, Tahsin İnanç, Doğan Köymen, Mazhar Şener. İÇEL : Mehmet Dölek, Hüseyin Fırat, Sami Göknar, İbrahim Gürgen, Yakup Karabulut, Refik Koraltan, Hidayet Sinanoğlu, Niyazi Soydan. İSTANBUL : İsak Altabey, Arslan Nihat Bekdik,Faruk Nafzi Çamlıbel, Sedat Çetintaş, Muhlis Erdener, Selim Erengil, Hüsamettin Giray, Ayşe Günel,Rüştü Güneri, Mehmet Gürpınar, Hadi Hüsman,Enver Kaya, Mucip Kemalyeri, Lütfi Kırdar, Nizamettin Kırşan, Nihat Haluk Pepeyi, İbrahim Sevel, Zakar Tanver, Necla Tekinel, Nazlı Tlabar, Fahrettrin Ulaş. Nuri Yamut, Tahsin Yazıcı, Mahmut Yüksel.İZMİR : Kemal Demiralay, Ali Lâtifaoğlu, Tevfik Tığlı,Danyal Akbel, Abdullah Aker, Perihan Arıburun, Enver Dündar Başar, Behzat Bilgin, Muammer Çavuşoğlu, Sadık Giz, Nuriye Pınar, İlhan Sipahioğlu, Fevzi Uçaner. KARS: Rasim İlker. KASTAMONU:Muzaffer Akdoğanlı, Basri Aktaş, Nâzım Batur, Süleyman Çağlar, Hilmi Dura, Şükrü Esen,Münif İslâmoğlu, Hadi Tan, Kemal Demiralay,Ali Lâtifaoğlu, Tevfik Tığlı. KAYSERİ: Fikri Apaydın, Ömer Başeğmez, Kamil Gündeş, Servet Hacipaşaoğlu, Osman Kavuncu, İbrahim Kirazoğlu, Ali Rıza Kılıçkale, Fahri Köşkeroğlu, Hakkı Kurmel, Durdu Turan. KIRKLARELİ : Mehmet Ali Ceylan. KOCAELİ : Dursun Erol, Cemal Tüzün, Nüzhet Unat, Sadettin Yalım. KONYA : İshak Avni Akdağ, Osman Bibioğlu. Remzi Birand, Reyhan Gökmenoğlu, Muhittin Güzelkılıç. MANİSA : Samet Ağaoğlu, Sezai Akdağ, Atıf Akın, Selim Akiş, Nebil Sadi Altuğ, Hikmet Bayur, Şemi Ergin, Nafiz Körez, Sudi Mıhçıoğlu, Orhan Ocakoğlu, Cevdet Özgirgin, Cemil Şener, İhsan Yalkın. MUĞLA : Turhan Akarca, Nuri Özsan, Sadi Pekin, Turgut Topaloğlu. MUŞ : Şemsi Ağaoğlu, Şefik Çağlayan, Giyasettin Emre.NEVŞEHİR: Necmettin Önder, Hasan Hayati Ülkün, Zihni Üzer, Münip Hayri Ürgüblü. NİĞDE: Medeni Berk, Ali Gürün, Şefik Refik Soyer.RİZE . Hüseyin Agun, İzzet Akçal, Ahmet Morgil, Muzaffer Ünal.SAKARYA : Nüzhet Akın, Tacettin Barış, Hamdi Başak, Selami Dinçer, Hamza Osman Erkan, Baha Hun, Nusret Kirişçioğlu. SAMSUN : Ekrem Anıt, Apdullah Eker, Ömer Güriş, Tevfik İleri, Apdullah Keleşoğlu, Asaf Saraçoğlu, Fikri Şen, Hamdi Tekay, Ferid Tüzel, Nüzhet Ulusoy. SİİRT : Baki Erden, Veysi Oran, Mehmet Daim Süalp.SİNOP: Nusret Kuroğlu, Ömer Özen, Hamdi Özkan, Mahmut Pınar, Muharrem Tansel. SİVAS : Edip İmer. TEKİRDAĞ : Nurettin Aknoz, Ali Çakır, Ahmet Paker. TRABZON : Sabri Dilek, Fikri Karanis, Selahattin Karayavuz, Osman Nuri Lermioğlu,Salih Ramoğlu, Pertev Saraç, İsmail Şener, Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. URFA : Ömer Yüksel, UŞAK: Adnan Çalıkoğlu YOZGAD:Talat Alpay, Mahmut Ataman. Atıf Benderlioğlu, Sefer Eronat, Ömer Lütfü Erzurumluoğlu, Numan Kurban, Fuat Nizamoğlu, Nazım Tanıl, ZONGULDAK : Apdullah Akın, Sebati Ataman, Ali Kaya, Hüseyin Ulus.

Demokrat Parti  11. Dönem Milletvekillerinin manevi şahsiyetleri kadir kıymet bilen vefalı büyük bir milletin vicdan ve hukuk duygusunda,  misyonlarında ve vizyonlarında yaşamaktadırlar.

SAMET OCAKOĞLU

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder